BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.     19.10.2016     
  ∴  Informacja o składaniu wniosków w sprawie budżetu na 2017 rok     09.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej     09.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku     20.07.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku     21.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn dnia 21 marca 2016r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2015 rok     24.03.2016     
  ∴  Uchwała nr RIO.VIII-0120-55/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 rok.     16.03.2016     
  ∴  Uchwała RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok     17.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016r     17.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 19 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku     19.10.2015     
  ∴  Informacja na temat budżetu na 2016 rok     08.09.2015     
  ∴  Uchwała RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.     08.09.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2015r. , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej     08.09.2015     
  ∴  Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku     21.07.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2014 rok     29.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku     21.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-113/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 rok     07.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-112/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Miłomłyn na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026 oraz uchwały budżetowej na rok 2015     07.04.2015     
  ∴  Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 rok     14.01.2015     
  ∴  Informacja o składaniu pisemnych wniosków dotyczących zadań, które powinny być ujęte w następnym roku budżetowym     11.09.2014     
  ∴  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Miłomłyn za I półrocze 2014 roku     11.09.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 571/2014 z dnia 05 maja 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2014 rok     09.05.2014     
  ∴  Uchwała Nr RIO. VIII-0120-231/14 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miłomłyna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2013 rok     05.05.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 565 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 24 marca 2014r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2013 r.     28.04.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 506/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014r.     02.01.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 505/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2026     02.01.2014     
  ∴  Opinia RIO na tenat projektu budżetu Gminy na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026     19.12.2013     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na koniec III kwartału roku 2013     08.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie o składaniu wniosków do budżetu na 2014 rok     05.09.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 460 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłomłyn za pierwsze półrocze 2013r. , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Miłomłyn za I półrocze 2013r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej     08.08.2013     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na koniec II kwartału 2013 roku     30.07.2013     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na koniec I kwartału roku 2013     18.04.2013     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2012     01.03.2013     
  ∴  Uchwały RIO. VIII-0120-680/ 12, RIO. VIII-0120-681/ 12 RIO. VIII-0120-68/ 12 w sprawie budżetu na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej 2013-2026     10.12.2012     
  ∴  Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2026     20.11.2012     
  ∴  Projekt budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013r     20.11.2012     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na koniec III kwartału roku 2012     19.10.2012     
  ∴  Ogłoszenie o składaniu pisemnych wniosków dotyczących zadań, które powinny być ujęte w następnym roku budżetowym     17.09.2012     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu na koniec II kwartału 2012 roku     23.07.2012     
  ∴  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku podatkowym 2011     21.05.2012     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na koniec I kwartału roku 2012     18.04.2012     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2011.     27.03.2012     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu na koniec IV kwartału 2011 r.     01.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-773/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012 rok.     15.12.2011     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-772/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok     15.12.2011     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-771/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2026     15.12.2011     
  ∴  Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2012r.     15.12.2011     
  ∴  Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2012-2026     15.12.2011     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu na koniec III kwartału roku 2011     20.10.2011     
  ∴  Informacja w sprawie budżetu na rok 2012     02.09.2011     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu na koniec II kwartału roku 2011     18.07.2011     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu na koniec I kwartału 2011 roku     22.04.2011     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2010     06.04.2011     
  ∴  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r. oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011–2026     03.01.2011     
  ∴  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2011–2026     03.01.2011     
  ∴  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2011 r     03.01.2011     
  ∴  Uchwala Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie Z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     30.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr LVII/370/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     09.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr LVI/363/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     09.12.2010     
  ∴  Uchwała Nr LV/357/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     04.11.2010     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu na koniec III kwartału roku 2010     29.10.2010     
  ∴  Uchwała Nr LIV/353/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     15.09.2010     
  ∴  Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu budżetu na 2011r.     08.09.2010     
  ∴  Uchwala Nr LIII/343/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie Z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r     09.08.2010     
  ∴  Uchwala Nr LII/340/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 lipca 2010 r w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r     09.08.2010     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu na koniec II kwartału roku 2010     28.07.2010     
  ∴  Uchwala Nr LI/332/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych     01.07.2010     
  ∴  Uchwała Nr LI/331/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2010r. W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     01.07.2010     
  ∴  Uchwała Nr L/327/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 maja 2010 r w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r     01.07.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIX/321/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r     01.07.2010     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu na koniec I kwartału roku 2010     28.04.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVIII/316/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     20.04.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVII/309/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     12.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVII/308/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych     12.03.2010     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2009     12.03.2010     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu na koniec IV kwartału 2009 r.     12.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLVI/302/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 stycznia 2010r.w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r.     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLV/295/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLV/294/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIV/293/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIV/292/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2009r, w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r     01.03.2010     
  ∴  Uchwała Nr XLIV/291/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21.12.2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych     01.03.2010     
  ∴  Uchwała RIO.VIII-0120-439/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Miłomłyn na 2010 r     22.12.2009     
  ∴  Uchwała RIO.VIII-0120-438/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn projekcie budżetu na 2010 rok oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne     22.12.2009     
  ∴  Uchwala Nr XLIII/286/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i. Gminy Miłomłyn na 2009 r     08.12.2009     
  ∴  Uchwala Nr XLII/275/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     08.12.2009     
  ∴  Projekt budżetu na 2010 rok     27.11.2009     
  ∴  Informacja z wykonania budżetu na dzień 30.09.2009 r.     26.10.2009     
  ∴  Uchwala Nr XL/269/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r     21.10.2009     
  ∴  Informacja o możliwości składania pisemnych wniosków dotyczących zadań, które powinny być ujęte w następnym roku budżetowym /2010 r./ oraz o możliwości składania propozycji realizacji zadań ze sfery zadań publicznych w roku budżetowym 2010, będących podstawą ogłoszenia otwartego konkursu ofert     23.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIX/267/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 września 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych     23.09.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIX/266/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     23.09.2009     
  ∴  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze 2009r.     24.08.2009     
  ∴  Zarządzenie Nr 490/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze 2009r.     24.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     24.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVIII/258/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009r     24.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/251/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r     24.08.2009     
  ∴  Uchwala Nr XXXVI/242/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     24.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXV/240/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     24.08.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/233/2009 Rady Miejskiej W Miłomłynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     24.08.2009     
  ∴  Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.03.2009 r.     24.04.2009     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 r.     24.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/221/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r.     24.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/214/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2009 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r. i zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009 r     24.04.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXX/196/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2009r     24.04.2009     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu za 2007 r.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 marca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVI/118/2008 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XV/109/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.     21.03.2008     
  ∴  Uchwała Nr XIV/107/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.     21.03.2008     
  ∴  UCHWAŁA Nr 863/2007 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.     20.12.2007     
  ∴  UCHWAŁA Nr 862/2007 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn projekcie budżetu na 2008 rok oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.     20.12.2007     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartały 2007r.     08.11.2007     
  ∴  Zarządzenie Nr 116 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 15 października 2007r.     08.11.2007     
  ∴  Zarządzenie Nr 110 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 28 września 2007r.     08.11.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r     16.10.2007     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy na rok 2008 oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu     25.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr XI/80/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 września 2007r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego     13.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 września 2007r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego     13.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr XI/78/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 7 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r     13.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr XI/77/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 07 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu     13.09.2007     
  ∴  Zarządzenie Nr 91 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 23 sierpnia 2007r.     07.09.2007     
  ∴  Zarządzenie Nr 78 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29 czerwca 2007r.     07.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.     07.09.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/67/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu     29.08.2007     
  ∴  Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.     29.06.2007     
  ∴  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2006 rok     08.06.2007     
  ∴  Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 23 maja 2007r. o samorządzie gminnym     08.06.2007     
  ∴  Uchwała Nr VIII/49/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 15 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r     08.06.2007     
  ∴  Zarządzenie Nr 59/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 26 kwietnia 2007r. o samorządzie gminnym i o finansach publicznych     08.06.2007     
  ∴  Zarządzenie Nr 54 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30 marca 2007r.     24.04.2007     
  ∴  Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.     29.03.2007     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza NR 20 z dnia 29.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie w archiwum     06.02.2007     
  ∴  Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie w archiwum     06.02.2007     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza nr 1/2006 z dnia 28.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie w archiwum     06.02.2007     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza nr 632/2006 z dnia 10.11.2006r. w archiwum     06.02.2007     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza nr 630/2006 z dnia 31.10.2006r. w sprawie zmian w budżecie w archiwum     06.02.2007     
  ∴  Uchwała nr XLIII/285/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie w archiwum     06.02.2007     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza Nr 628/2006 z dnia 11.10.2006r. w sprawie zmin w budżecie w archiwum     06.02.2007     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza nr 613/2006 z dnia 29.09.2006r. w archiwum     06.02.2007     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza nr 611/2006 z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie w archiwum     06.02.2007     
  ∴  Uchwała nr XLII/281/2006 z dnia 27.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie w archiwum     06.02.2007     
  ∴  Uchwała Nr XLI/277/2006 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.08.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2006 r. w archiwum     15.09.2006     
  ∴  Zarządzenie Nr 609/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 24.08.2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze 2006 w archiwum     15.09.2006     
  ∴  Zarządzenie Nr 589/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 13.07.2006 r. w archiwum     15.09.2006     
  ∴  Zarządzenie Nr 583/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.06.2006 r. w archiwum     15.09.2006     
  ∴  Uchwała Nr XL/268/2006 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26.06.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2006 r.     15.09.2006     
  ∴  Zarządzenie Nr 544/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 05 maja 2006 r.     14.09.2006     
  ∴  Uchwała Nr XXXVIII/251/2006 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30.03.2006r. w sprawie zimian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     12.04.2006     
  ∴  Uchwała Nr XXXVII/243/2006 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/235/2006 Rady Miejskiej w MIłomłynie w sprawie budżetu na rok 2006 w archiwum     12.04.2006     
  ∴  Uchwała nr XXXV/235/2006 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11.01.2006r. w sprawie budżetu na 2006r. w archiwum     20.02.2006     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 475/2005 w archiwum     06.01.2006     
  ∴  Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/232/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego w archiwum     06.01.2006     
  ∴  Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/231/2005 w sprawie zmian w budżecie w archiwum     06.01.2006     
  ∴  Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXII/219/2005 z dnia 30 listopada 2005 w archiwum     07.12.2005     
  ∴  Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXI/214/2005 z dnia 4 listopada 2005 w archiwum     07.12.2005     
  ∴  Zarządzenie Nr 462 /2005 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 31.10.2005r.     04.11.2005     
  ∴  Uchwała Nr XXX/210/2005 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21.10.2005r.     04.11.2005     
  ∴  Zarządzenie nr 452/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30.09.2005r.     04.11.2005     
  ∴  Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/209/2005 z dnia 28.09.2005r.     04.11.2005     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/204/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.09.2005r.     04.11.2005     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/198/2005 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 7.09.2005r.     14.09.2005     
  ∴  Zarządzenie Nr 443/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia5.09.2005r.     14.09.2005     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 403 w sprawie zmian w budżecie     01.09.2005     
  ∴  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 402/2005 w archiwum     12.08.2005     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/193/2005 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 22.06.2005r. w sprawie zmian w budżecie w archiwum     18.07.2005     
  ∴  Uchwała nr XXV/185/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu     09.05.2005     
  ∴  Uchwała Nr XXV/184/2005 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn     09.05.2005     
  ∴  Zarządzenie Nr 334/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn     09.05.2005     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/146/2005 w sprawie budżetu na rok 2005 w archiwum     31.03.2005     
  ∴  Zarządzenie Nr 329/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 15 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie w archiwum     31.03.2005     
  ∴  Zarządzenie Nr 273/2004 w archiwum     17.02.2005     
  ∴  Uchwała Nr XX/122/2004 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 29.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2004r. w archiwum     18.11.2004     
  ∴  Zarządzenie Nr 226/2004 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za I półrocze 2004r. w archiwum     09.09.2004     
  ∴  Uchwała Nr XIX/119/2004 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2004 r. w archiwum     12.07.2004     
  ∴  Zarządzenie Nr 212/2004 w archiwum     12.07.2004     
  ∴  Zarządzenie Nr 204/2004 w archiwum     12.07.2004     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/111/2004 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2004 r. w archiwum     12.07.2004     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/112/2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu     19.05.2004     
  ∴  Uchwała Nr XVII/105/2004 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2004 rok     19.05.2004     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036952 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^