BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Liwie     07.03.2016     
  ∴  Ogłoszenie naboru na stanowisko osoby zastępującej Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     27.03.2014     
  ∴  Ogłoszenie o III naborze na stanowisko: Koordynator finansowy projektu – Młodzi Europejczycy to my w archiwum     02.09.2013     
  ∴  Wyniki naboru na stanowisko – koordynator merytoryczny     16.08.2013     
  ∴  Wyniki naboru na stanowisko – koordynator finansowy     16.08.2013     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko koordynator merytoryczny     14.08.2013     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko koordynator finansowy     14.08.2013     
  ∴  Wyniki naboru - koordynator szkolny     05.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie naboru na stanowisko kierowcy w archiwum     02.08.2013     
  ∴  Nabór na stanowisko: koordynator szkolny - lista kandydatów spełniających wymagania formalne     30.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie o II naborze na stanowisko: Koordynator finansowy projektu – Młodzi Europejczycy to my     30.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie o II naborze na stanowisko: Koordynator merytoryczny projektu – Młodzi Europejczycy to my     30.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisk: Koordynator szkolny projektu – Gimnazjum nowych horyzontów     16.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisk: Koordynator merytoryczny projektu – Młodzi Europejczycy to my     16.07.2013     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisk: Koordynator finansowy projektu – Młodzi Europejczycy to my     16.07.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko: pedagog – specjalista terapii uzależnień.     03.08.2011     
  ∴  Nabór na stanowisko: pedagog – specjalista terapii uzależnień w archiwum     20.07.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko opiekuna do dzieci i pomocy dla opiekuna     05.05.2011     
  ∴  Nabór na kandydata do sprawowania opieki nad dzieckiem w archiwum     20.04.2011     
  ∴  Nabór na kandydata do pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. w archiwum     20.04.2011     
  ∴  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Liwie. w archiwum     18.04.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie naboru na Asystenta Rodziny     31.03.2011     
  ∴  Ogłoszenie o ponownym naborze na stanowisko Asystent Rodziny w archiwum     11.03.2011     
  ∴  Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2011     21.12.2010     
  ∴  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych     08.12.2010     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze     08.11.2010     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn     05.11.2010     
  ∴  Nabór na stanowisko podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w archiwum     19.10.2010     
  ∴  Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko referenta do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie     19.02.2010     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych     15.02.2010     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze     03.02.2010     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego i inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn     26.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych w archiwum     22.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w archiwum     06.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji     05.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w archiwum     03.12.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. księgowości budżetowej     30.01.2009     
  ∴  Ogłoszenie o naborze nr 1110/1/2009 z dnia 02 stycznia 2009r. Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     02.01.2009     
  ∴  Ogłoszenie o naborze nr 1110/5/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     16.12.2008     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Miłomłyn     26.11.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko sekretarza Miasta i Gminy Miłomłyn     21.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie o naborze nr 1110/4/2008 z dnia 05 listopada 2008r. na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     05.11.2008     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. finansowych Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn     30.10.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn     28.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. finansowych. w archiwum     10.10.2008     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie     08.04.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie     03.04.2008     
  ∴  Ogłoszenie o naborze nr 1110/2/2008 z dnia 13 marca 2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie w archiwum     13.03.2008     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego i inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn     22.02.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego i inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn     21.01.2008     
  ∴  Ogłoszenie o naborze nr 1110/1/2008 z dnia 03 stycznia 2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w archiwum     03.01.2008     
  ∴  Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie przy ul. Pasłęckiej 15 w archiwum     16.05.2007     
  ∴  Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie przy ul. Pasłęckiej 15 w archiwum     16.05.2007     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn     30.04.2007     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn     26.04.2007     
  ∴  Ogłoszenie o naborze nr 1110/6/2007 z dnia 30 marca 2007r. Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłasza nabór na Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     30.03.2007     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. obsługi kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Miłomłynie w archiwum     27.02.2007     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta obsługi kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     22.02.2007     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     02.02.2007     
  ∴  Ogłoszenie nr 5/2007 z dnia 01 lutego 2007 r. o naborze na stanowisko referenta ds. obsługi kasy w archiwum     01.02.2007     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     31.01.2007     
  ∴  Ogłoszenie nr 11/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa w archiwum     13.12.2006     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     28.11.2006     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     07.11.2006     
  ∴  Ogłoszenie Nr 8/2006 z dnia 09 października 2006 r. o naborze na stanowisko informatyka w archiwum     10.10.2006     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie w archiwum     13.09.2006     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na rozwój lokalny w archiwum     05.09.2006     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie w archiwum     04.09.2006     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na rozwój lokalny w archiwum     30.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie Nr 4/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. o naborze na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie w archiwum     14.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie Nr 3/2006 z dnia 09 sierpnia 2006 r. o naborze na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na rozwój lokalny w archiwum     09.08.2006     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     11.07.2006     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w archiwum     06.07.2006     
  ∴  Ogłoszenie Nr 2/2006 z dnia 08 czerwca 2006 r. o naborze na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w archiwum     08.06.2006     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka w archiwum     17.05.2006     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko informatyka w archiwum     21.04.2006     
  ∴  Ogłoszenie nr 1/2006 z dnia 16 marca 2006 r. o naborze na stanowisko informatyka w archiwum     16.03.2006     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036979 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^