BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) przetargu nieograniczonego pn: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ     01.12.2016     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wymianę systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     21.10.2016     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn     27.09.2016     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wymianę systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     21.09.2016     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn     31.08.2016     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MIŁOMŁYN- I ETAP w archiwum     21.04.2016     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     27.11.2015     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM MOJE BOISKO ORLIK 2012 W MIŁOMŁYNIE w archiwum     19.10.2015     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ w archiwum     25.09.2015     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Opracowanie dokumentacji technicznych w archiwum     06.07.2015     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Zakup energii elektrycznej w archiwum     03.06.2015     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Cichej i Różanej w Miłomłynie w archiwum     07.04.2015     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w archiwum     01.12.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Wykonanie nawierzchni placów zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w archiwum     26.08.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my w archiwum     25.08.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów w archiwum     25.08.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Młodzi Europejczycy to my w archiwum     21.08.2014     
  ∴  SIWZ na Wykonanie nawierzchni placów zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w archiwum     01.08.2014     
  ∴  SIWZ na DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN w archiwum     30.07.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN w archiwum     18.07.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na WYKONANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH w archiwum     17.07.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Miłomłyn w archiwum     11.06.2014     
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA MIŁOMŁYN w archiwum     05.06.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Budowa wieży widokowej w miejscowości Miłomłyn w archiwum     03.06.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Budowa wieży widokowej w miejscowości Miłomłyn w archiwum     31.03.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Zagospodarowanie nadbrzeża Kanału Elbląskiego w miejscowości Miłomłyn w archiwum     26.02.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliw płynnych w archiwum     03.01.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej     03.01.2014     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my w archiwum     20.12.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w archiwum     06.12.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Młodzi Europejczycy to my w archiwum     03.12.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Zakup energii elektrycznej w archiwum     26.11.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my w archiwum     13.11.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my w archiwum     07.11.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługa edukacyjna obejmujące prowadzenie zajęć filmowo-teatralnych w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     07.10.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Zagospodarowanie nadbrzeża Kanału Elbląskiego w miejscowości Miłomłyn     28.08.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów w archiwum     13.08.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów w archiwum     13.08.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów w archiwum     05.08.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 594.235,86zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w archiwum     01.08.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     19.07.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w archiwum     16.07.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Budowę ulicy Kwiatowej oraz rozbudowę ulicy Nadleśnej w Miłomłynie w archiwum     15.07.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w archiwum     04.07.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę węgla i miału węglowego na sezon grzewczy 2013/2014 dla jednostek organizacyjnych gminy Miłomłyn w archiwum     04.07.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     19.06.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     03.06.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne w archiwum     27.05.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Zakup nowego 19 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w archiwum     24.05.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej - spinka Bynowo - Majdany Wielkie w archiwum     14.05.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Zakup nowego 19 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w archiwum     09.04.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Remont dachu Publicznego Gimnazjum w Miłomłynie w archiwum     08.04.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w archiwum     04.01.2013     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliw płynnych w archiwum     18.12.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     14.11.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     17.10.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     28.09.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     21.09.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     18.09.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę węgla i miału węglowego na sezon grzewczy 2012/2013 dla jednostek organizacyjnych gminy Miłomłyn w archiwum     07.09.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 w archiwum     27.07.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 w archiwum     18.07.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi transportowe obejmujące odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     13.07.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w archiwum     28.05.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W MIŁOMŁYNIE w archiwum     24.05.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługa gastronomiczna polegająca na dostawie gotowych do spożycia posiłków ( obiad i podwieczorek) w ramach realizowanego projektu pn Dodatkowe zajęcia dla Jasia i Małgosi w archiwum     23.03.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     19.03.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     06.03.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     28.02.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     17.02.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w archiwum     13.02.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi transportowe obejmujące odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     08.02.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     07.02.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Usługi transportowe obejmujące odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     20.01.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     18.01.2012     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup energii elektrycznej w archiwum     28.12.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliw płynnych w archiwum     20.12.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługa przygotowania i dowozu produktów spożywczych jako wyżywienia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji T. Kościuszki w Miłomłynie w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     05.12.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn w archiwum     23.11.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     09.11.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     21.10.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem w archiwum     07.10.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2011/2012 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miłomłyn w archiwum     15.09.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Liwie oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomłynie w archiwum     22.07.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej w Liwie oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomłynie w archiwum     07.07.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup nowego ciężkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Miłomłyn w archiwum     21.06.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w archiwum     30.05.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych w archiwum     14.12.2010     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Miłomłyn i jej jednostek organizacyjnych w archiwum     15.11.2010     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę miału w archiwum     22.09.2010     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Budowę i odbudowę chodników w Miłomłynie w archiwum     06.08.2010     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: Modernizację zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w archiwum     26.07.2010     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 w archiwum     19.07.2010     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na budowę i odbudowę chodników w Miłomłynie w archiwum     08.06.2010     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliw płynnych. w archiwum     26.05.2010     
  ∴  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w archiwum     15.04.2010     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2009 w archiwum     05.10.2009     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy drogi gminnej Miłomłyn-Winiec o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) w archiwum     04.08.2009     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę sprzętu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłomłynie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) w archiwum     04.08.2009     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-Winiec o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) w archiwum     31.07.2009     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę i budowę ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) w archiwum     29.07.2009     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 655 z późn. zm.) w archiwum     26.06.2009     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Miłomłyn w archiwum     15.06.2009     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2008 w archiwum     29.07.2008     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci wodociągowej i przyłączy do budynków w relacji Boguszewo-Gil Mały w archiwum     21.07.2008     
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REMONT DROGI GMINNEJ MAJDANY WIELKIE - SKARPA w archiwum     18.06.2008     
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę mięsa”. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 211 000 euro. w archiwum     04.02.2008     
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę artykułów spożywczych”. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14.000 euro a nie przekracza 211 000 euro. w archiwum     04.02.2008     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Miłomłynie – II etap, gm. Miłomłyn, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-mazurskie w archiwum     18.12.2007     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Miłomłynie – II etap, gm. Miłomłyn, powiat ostródzki, woj. Warmińsko-mazurskie. w archiwum     09.11.2007     
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU o wartości szacunkowej NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY określonej w przepisach WYDANYch NA PODSTAWIE art. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.- pRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) w archiwum     18.09.2007     
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROZBUDOWĘ GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ: Miłomłyn, ul. Topolowa, Majdany Wielkie – kolonie gm. Miłomłyn, Liksajny – kolonie gm. Miłomłyn, Bynowo – kolonie gm. Miłomłyn w archiwum     30.07.2007     
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „Budowę Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach wraz z wywposażeniem” w archiwum     12.06.2007     
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO” w archiwum     27.04.2007     
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁACZAMI DO BUDYNKÓW W RELACJI BYNOWO-DĘBINKA - II ETAP” w archiwum     27.04.2007     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę ciągnika rolniczego w archiwum     11.04.2007     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów budowlanych dla Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn w archiwum     23.03.2007     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę mieszanki żwirowo-kamiennej o frakcji od 0 do 32 mm w archiwum     30.01.2007     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę mieszanki żwirowo-kamiennej o frakcji od 0 do 32 mm w archiwum     16.01.2007     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem w archiwum     17.10.2006     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę węgla i miału w archiwum     05.10.2006     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem w archiwum     02.10.2006     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na skarosowanie lekkiego samochodu gaśniczego z funkcją ratownictwa gaśniczego w archiwum     18.08.2006     
  ∴  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w relacji Bynowo-Dębinka - I etap. w archiwum     20.07.2006     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2006 r. w archiwum     13.06.2006     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036984 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^