BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Wymianę systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     23.11.2016     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Wymiana systemu grzewczego w publicznym gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     21.11.2016     
  ∴  Protokół z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn. Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     07.11.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa     24.10.2016     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu: Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn     19.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego: Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum w Miłomłynie     13.10.2016     
  ∴  Protokół z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego: Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn     13.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn Część 2 - Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie – etapy I i II     07.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przedmiot zamówienia: Wykonanie studium wykonalności projektu pt. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etap I     06.10.2016     
  ∴  Protokół z otwarcia ofert Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     06.10.2016     
  ∴  Wybór ofert na nadzór inwestorski na zadanie Przebudowa drogi nr 149002N Majdany Wielkie - Bynowo oraz Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie- etap I i II     05.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn - Cześć 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie - Bynowo     28.09.2016     
  ∴  Protokół z otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn Część 2 - Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie - etapy I i II     22.09.2016     
  ∴  Protokół z otwarcia ofert Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn Część 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie - Bynowo     16.09.2016     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą: Zakup nowego ciężkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Miłomłyn realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013     09.09.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie studium wykonalności projektu pt. Wykonanie studium wykonalności projektu pt. Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie     02.09.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Miłomłynie     22.08.2016     
  ∴  >Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja SUW w miejscowości Miłomłyn- Etap I     06.06.2016     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłomłyn - I etap     19.05.2016     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. wykonania studium wykonalności projektu pt. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Liwa i zakup drona dla OSP Miłomłyn     30.03.2016     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie studium wykonalności projektu pt. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cichej i ul. Różanej w Miłomłynie     27.02.2016     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej cz. 4     18.12.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej     15.12.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofrtowe na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym Moje boisko - Orlik 2012 w Miłomłynie     02.12.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. przetargu nieograniczonego na Budowę bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym Moje Boisko ORLIK 2012 w Miłomłynie     13.11.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Opracowanie dokumentacji technicznej     15.10.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Opracowanie dokumentacji technicznych     14.08.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na przeprowadzenia audytu dla projektu Przebudowa grogi gminnej Miłomłyn-Winiec     21.07.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Zakup energi elektrycznej     23.06.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego w sprawie: Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn do roku 2020     25.05.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu: na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Cichej i Różanej w Miłomłynie     06.05.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my, dla szkoły w Miłomłynie     15.04.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my, dla szkoły w Bynowie     15.04.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my, dla szkoły w Liwie     15.04.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn     09.04.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów     31.03.2015     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     17.12.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     11.12.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie ostępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie     05.12.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013     26.11.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my     03.11.2014     
  ∴  Unieważnienie przetargu Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my     16.10.2014     
  ∴  Wyniki zapytania ofertowego: Zakup i dostawa 18088 sztuk zestawów żywieniowych w projekcie Młodzi Europejczycy to my     06.10.2014     
  ∴  Wyniki zapytania ofertowego: Zakup i dostawa 5202 sztuk zestawów żywieniowych w projekcie Młodzi Europejczycy to my     06.10.2014     
  ∴  Wyniki zapytania ofertowego: Zakup i dostawa 5848 sztuk zestawów żywieniowych w projekcie Młodzi Europejczycy to my     06.10.2014     
  ∴  Wynik zapytania ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Miłomłyn poprzez zakup samochodu ratowniczego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013     23.09.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie nawierzchni placów zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych     15.09.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Młodzi Europejczycy to my     15.09.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów     10.09.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my     02.09.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Młodzi Europejczycy to my     29.08.2014     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Wykonanie nawierzchni placów zabaw oraz dostwę i montaż urządzeń zabawowych     20.08.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN     11.08.2014     
  ∴  Wyniki zapytania ofertowego: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my     07.08.2014     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie nawierzchni placów zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych     01.08.2014     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pn. Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Miłomłyn. w archiwum     28.07.2014     
  ∴  Roztrzygnięcie przetargu na Budowę wieży widokowej w Miłomłynie     02.07.2014     
  ∴  Roztrzygnięcie przetargu na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Miłomłyna     26.06.2014     
  ∴  Roztrzygnięcie przetargu na Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Miłomłyn     26.06.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy świadczenia usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i Gminy Miłomłyn     11.06.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia w ramach projektu Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     13.05.2014     
  ∴  Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ozn. MGOPS.271.1.2014.POKL nie przekraczającego równowartości 14000 euro w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego     24.04.2014     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Budowa wieży widokowej w miejscowości Miłomłyn     16.04.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie nadbrzeża Kanału Elbląskiego w miejscowości Miłomłyn     17.03.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zakupu i dostawy 6020 sztuk zestawów żywieniowych w projekcie Gimnazjum nowych horyzontów     13.03.2014     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa paliw płynnych     28.01.2014     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej     14.01.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my     03.01.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     20.12.2013     
  ∴  Unieważnienie 4 części przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     20.12.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Młodzi Europejczycy to my     13.12.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przrtargu na Zakup Energii Elektrycznej     10.12.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my     28.11.2013     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my – część 4.     28.11.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Młodzi europejczycy to my     25.11.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługa edukacyjna obejmujące prowadzenie zajęć filmowo-teatralnych w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     16.10.2013     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Zagospodarowanie nadbrzeża Kanału Elbląskiego w miejscowości Miłomłyn     16.09.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów     28.08.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu ORG.271.14.2013 pn. Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów     22.08.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 594.235,86zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów     21.08.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcieprzetargu nieograniczonego na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Gimnazjum nowych horyzontów     21.08.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę ulicy Kwiatowej oraz rozbudowę ulicy Nadleśnej w Miłomłynie     31.07.2013     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     31.07.2013     
  ∴  Unieważnienie przetargu na \"Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014\"- część 2 w archiwum     25.07.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Transport dzieci do placówek oświatowych w roku 2013/2014-część 1 w archiwum     25.07.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę węgla i miału węglowego na sezon grzewczy 2013/2014 dla jednostek organizacyjnych gminy Miłomłyn     15.07.2013     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014     15.07.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     03.07.2013     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     13.06.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne     12.06.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej - spinka Bynowo - Majdany Wielkie     10.06.2013     
  ∴  Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ozn. MGOPS.271.1.2013.POKL nie przekraczającego równowartości 14000 euro w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego     07.06.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Zakup nowego 19 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych     04.06.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Remont dachu Publicznego Gimnazjum w Miłomłynie     29.04.2013     
  ∴  Unieważnienie przetargu na zakup nowego 19 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych     18.04.2013     
  ∴  Zestawienie porównania i oceny ofert - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko     27.03.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     18.01.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę paliw płynnych     28.12.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     22.11.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn     25.10.2012     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn     09.10.2012     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     01.10.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn     26.09.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę węgla i miału węglowego na sezon grzewczy 2012/2013 dla jednostek organizacyjnych gminy Miłomłyn     19.09.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 - część 1.     06.08.2012     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 - część 2.     06.08.2012     
  ∴  Unieważnienie przetargu na Transport dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 - część 1 i 2.     26.07.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi transportowe obejmujące odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     24.07.2012     
  ∴  Rozstrzygnięce przetargu nieograniczonego na: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W MIŁOMŁYNIE     21.06.2012     
  ∴  Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o udzielenie zamówienia publicznego ozn. MGOPS.271.1.2012.POKL nie przekraczającego równowartości 14 000 Euro w ramach projektu systemowego Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn\" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 7.1.1     20.06.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów     18.06.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na: Usługa gastronomiczna polegająca na dostawie gotowych do spożycia posiłków ( obiad i podwieczorek) w ramach realizowanego projektu pn. Dodatkowe zajęcia dla Jasia i Małgosi     02.04.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     29.03.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem - część 2.     14.03.2012     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Dostawę pomocy na zajęcia w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem - część 1, 3, 4, 5, 6, 7     14.03.2012     
  ∴  Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkól podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn     08.03.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn     01.03.2012     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn     28.02.2012     
  ∴  Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     27.02.2012     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej - część II - Dostawa warzyw i owoców     27.02.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi transportowe obejmujące odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     16.02.2012     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn     15.02.2012     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej- część IV dostawa warzyw i owoców     08.02.2012     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu na Usługi transportowe obejmujące odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     30.01.2012     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu II części przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej - dostawa mięsa     28.01.2012     
  ∴  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej     28.01.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup energii elektrycznej     12.01.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na: Dostawę paliw płynnych     03.01.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługa przygotowania i dowozu produktów spożywczych jako wyżywienia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji T. Kościuszki w Miłomłynie w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     16.12.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Miłomłyn     07.12.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Usługi transportowe obejmujące przewóz i odwóz uczniów w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     21.11.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     31.10.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem     20.10.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę miału węglowego na sezon grzewczy 2011/2012 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miłomłyn     29.09.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie naboru ofert na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Miłomłyn     30.08.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Zakup nowego ciężkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Miłomłyn w archiwum     08.08.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Liwie oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomłynie w archiwum     04.08.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej w Liwie oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomłynie w archiwum     03.08.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów     17.06.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych     23.12.2010     
  ∴  Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Miłomłyn i jej jednostek organizacyjnych     24.11.2010     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę miału     04.10.2010     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę i odbudowę chodników w Miłomłynie     13.09.2010     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie     19.08.2010     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010     06.08.2010     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na: Dostawę paliw płynnych     14.06.2010     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów     07.05.2010     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu na Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2009     21.10.2009     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na Przebudowę drogi gminnej Miłomłyn-Winiec     03.09.2009     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na Odbudowę i budowę ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego     24.08.2009     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na Przebudowę drogi gminnej Miłomłyn-Winiec     24.08.2009     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na na Nadzór inwestorski przy realizacji przebudowy drogi gminnej Miłomłyn-Winiec     20.08.2009     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na Zakup i dostawę sprzętu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłomłynie     18.08.2009     
  ∴  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów     27.07.2009     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.) na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Miłomłyn     30.06.2009     
  ∴  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na - Budowę sieci wodociągowej i przyłączy do budynków w relacji Boguszewo – Gil Mały     13.08.2008     
  ∴  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2008     12.08.2008     
  ∴  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na Remont drogi gminnej Majdany Wielkie-Skarpa     14.07.2008     
  ∴  Informacja o roztrzygnięciu przetargu na Dostawę Mięsa     13.02.2008     
  ∴  Informacja o roztrzygnięciu przetargu na Dostawę Art. Spożywczych     13.02.2008     
  ∴  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego ORG/341/11/2007 na „Wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Miłomłynie- II etap”     22.01.2008     
  ∴  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO     28.11.2007     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ORG/341/9/2007 na Dostawę węgla i miału     28.09.2007     
  ∴  Informacja na o wynikach przetargu na Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej: Miłomłyn, ul. Topolowa, Majdany Wielkie – kolonie gm. Miłomłyn, Liksajny- kolonie gm. Miłomłyn, Bynowo - kolonie, gm. Miłomłyn.     21.08.2007     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę świetlicy wiejskiej w Liksajnach wraz z wyposażeniem     17.07.2007     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w relacji Bynowo-Dębinka – II etap”     21.05.2007     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego     17.05.2007     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego     23.04.2007     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Dostawę materiałów budowlanych dla Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie”     10.04.2007     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę mieszanki żwirowo-kamiennej o frakcji od 0 do 32 mm w archiwum     08.02.2007     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w archiwum     29.01.2007     
  ∴  Informacja o wyborze oferty na dostawę węgla i miału w archiwum     09.11.2006     
  ∴  Informacja o wyborze oferty na dostawę węgla i miału w archiwum     09.11.2006     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem w archiwum     06.11.2006     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę węgla i miału w archiwum     23.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w archiwum     13.10.2006     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Skarosowanie lekkiego samochodu gaśniczego z funkcją ratownictwa gaśniczego w archiwum     29.08.2006     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w relacji Bynowo-Dębinka - I etap inwestycji w archiwum     23.08.2006     
  ∴  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie. w archiwum     23.07.2006     
  ∴  Informacja o wyniku postępowania przetargowego na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2006 r. w archiwum     11.07.2006     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036935 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^