BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wykaz organizacji pozarządowych działąjących na terenie gminy


Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gminy Miłomłyn – rok 2016 1. Fundacja Aktywności na Mazurach

14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3/3

 1. Liksajny Jutra

14-140 Miłomłyn, Liksajny 42a

 1. Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” w Miłomłynie

14-140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 27

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bynowie

14-140 Miłomłyn, Bynowo 20A

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Liwie

14-140 Miłomłyn, Liwa, ul. Długa 103, e-mail: ospliwa@gmail.com

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Miłomłynie

14-140 Miłomłyn, ul. Twarda 1/1

e-mail: ospmilomlyn@o2.pl, tel. 89 647 32 12

 1. Ostródzkie Zrzeszenie Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka

14-140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 33

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 5 w Miłomłynie

14-140 Miłomłyn, ul. Leśna 24/7

 1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejsko-Gminne Miłomłyn

14-140 Miłomłyn, Bagieńsko 4, e-mail: psd-milomlyn@wp.pl

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Przyszłości Miłomłyna

14-140 Miłomłyn, Faltyjanki 9, e-mail: czerwonakarczma@wp.pl

 1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Majdany Wielkie i okolic

14-140 Miłomłyn, Majdany Wielkie 28B

 1. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” przy Szkole Podstawowej w Miłomłynie Iwona

14-140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15, tel. 89 641 31 23

 1. Stowarzyszenie „Razem dla Innych”

14-140 Miłomłyn, Liwa, ul. Długa 26

 1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Mozaika”

14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 1A, e-mail: m-gok@o2.pl, tel. 89 647 30 38

 1. Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”

14-140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15, e-mail: sekretariatgimnazjum@o2.pl

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Ostródzie, XV Drużyna Harcerska Miłomłyn

14-140 Miłomłyn ul. Pasłęcka 15
Dokument utworzył(-a):  Joanna Rackiewicz  (04.02.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Wojciech Ignaczak  (04.02.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Wojciech Ignaczak  (20.05.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Wojciech Ignaczak  (20.05.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036985 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^