BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie nr 146/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie naboru dwóch członków do udziału w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miłomłyn w roku 2017     05.12.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 145/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2017roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powołania komisji konkursowej     05.12.2016     
  ∴  Zarządzenie nr 149/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w latach 2016-2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     22.12.2015     
  ∴  Zarządzenie nr 148/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016-2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     22.12.2015     
  ∴  Zarządzenie nr 134/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 26 Listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w latach 2016-2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powołania komisji konkursowej     26.11.2015     
  ∴  Zarządzenie NR 133/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 26 Listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016-2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powołania komisji konkursowej     26.11.2015     
  ∴  Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Miasta 1 Gminy Miłomłyn z dnia 12 stycznia 201 Sr. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     14.01.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 676/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powołania komisji konkursowej     18.12.2014     
  ∴  Zarządzenie nr 541/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłynz dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2014 roku oraz w latach 2014-2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     08.01.2014     
  ∴  Zarządzenie nr 528/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 03 grudnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2014 roku oraz w latach 2014-2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     04.12.2013     
  ∴  Zarządzenie nr 343/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     30.11.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 342/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     29.11.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 255/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 11 maja 2012r. w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     14.05.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 225/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 16.02.2012r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     01.03.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 212/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     17.01.2012     
  ∴  Zarządzenie nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie: rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     15.07.2011     
  ∴  Zarządzenie nr 115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru dwóch członków do udziału w Komisji Konkursowej w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miłomłyn w roku 2011     15.07.2011     
  ∴  Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2011/2012     17.06.2011     
  ∴  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011     04.01.2011     
  ∴  Otwarty konkurs ofert na Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie     30.07.2010     
  ∴  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010     21.01.2010     
  ∴  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009     04.02.2009     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036911 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^