BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Kodeks etyczny
  ∴ Organy władzy
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Kompetencje Rady Miejskiej
  ∴ Sesje Rady Miejskiej
  ∴  Protokoły z sesji Rady Miejskiej:
  ∴ rok 2016
  ∴ Komisje Rady Miejskiej
  ∴ Plan pracy Rady Miejskiej
  ∴ Plany Prac Komisji RM
  ∴ Terminy i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej
  ∴ Godziny pracy urzędu
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ Informacja o rejestrze
  ∴ Instytucje Kultury w Miłomłynie
  ∴ Odpis z rejestru
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ M-GOPS
  ∴ M-GOK
  Wybory i referanda
  ∴ Samorząd
  ∴ Parlament Europejski
  ∴ Prezydent
  ∴ Ławników na kadencję 2016-2019
  ∴ Referendum 6 IX 2015
  ∴ Sejm i Senat 2015
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Urzędnicy
  ∴ Radni
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Dokumenty strategiczne
  ∴ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020
  ∴ Program rozwoju lokalnego
  ∴ Strategia działania w zakresie edukacji
  ∴ Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska
  ∴ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023
  ∴ Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
  ∴ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn wraz z prognozą
  ∴ Archiwum
  Budżet Miasta i Gminy
  ∴ Budżet
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ Zarządzenia
  ∴ Apele
  Ogłoszenia i przetargi
  ∴ Przetargi i zapytania ofertowe
  ∴ Specyfikacje
  ∴ Rozstrzygnięcia
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Konkursy
  ∴ Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Podstawa prawna
  ∴ Zarządzenia i regulaminy
  ∴ Wykaz organizacji
  ∴ Program współpracy
  ∴ Sprawozdania z programu
  ∴ Konkursy
  ∴ Oferty pozakonkursowe
  ∴ Ogłoszenia i konsultacje
  ∴ Wzory dokumentów
  Gospodarka Komunalna
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Miłomłyn
  ∴ Rejestr działalności regulowanej
  ∴ Program usuwania azbestu
  ∴ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku
  ∴ Ogłoszenia, informacje i druki
  Procedury spraw urzędowych
  ∴ Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Dane teleadresowe
  ∴ Burmistrz
  ∴ Rada Miejska
  ∴ Urząd Miasta i Gminy
  ∴ Kierownicy Referatów
  ∴ Sołectwa
  ∴ Jednostki organizacyjne
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn wita w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Miasto i gmina położona jest na terenie Mazur Zachodnich, na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Olsztyńskiego, przy międzynarodowej trasie kołowej "7" Warszawa - Gdańsk. Na terenie gminy znajdują się cztery bardzo czyste i rybne jeziora, a z pięcioma gmina graniczy. Jeziora i bogate w zwierzynę łowną duże połacie leśne stwarzają warunki do różnorakich form wypoczynku. Na terenie miasta i gminy znajdują się dwa rezerwaty: Rzeki Drwęca i Jeziora Drwęckiego oraz Jez. Iłgi.

Wśród wielu gatunków chronionych zwierząt i roślin oraz pomników przyrody warto odnotować: orła bielika, orła krzykliwego, kanię rdzawą, bociana czarnego, kormorana, stanowisko żółwia błotnego, sosnę taborską, 120-letni drzewostan bukowo-modrzewiowy, liczne dęby i buki, dwa kasztanowce oraz głaz granitowy. Szczególną atrakcją turystyczną jest przepływający przez teren gminy Kanał Ostródzko-Elbląski, który ze względu na wiek i unikalność urządzeń (śluzy i pochylnie) jest światowej klasy zabytkiem sztuki hydrotechnicznej. W Miłomłynie znajduje się zarówno jedno z tych urządzeń (śluza) jak i nowooddana przystań.

Proporcjonalnie do walorów naturalnych - bogata jest także infrastruktura turystyczna gminy - począwszy od luksusowego Hotelu "Miłomłyn", przez zabytkowy Hotel "Zamek" w Karnitach, ośrodki wypoczynkowe w Tardzie, Piławkach i Liksajnach, a skończywszy na coraz liczniejszych gospodarstwach agroturystycznych.

Najnowszym produktem turystycznym Miasta i Gminy Miłomłyn od 1998 r. są trzy trasy rowerowe. Rekreacyjne rajdy rowerowe pozwolą lepiej poznać atrakcje, o których mowa powyżej, jak i te, o których tu wspomnieć nie sposób.

Władze miasta i gminy mają nadzieję, że zapoczątkowane w 1908 roku tradycje turystyki rowerowej dzięki powołaniu w Miłomłynie stowarzyszenia cyklistów spopularyzują tę formę wypoczynku i przyczynią się do wzrostu atrakcyjności turystycznej tych przepięknych okolic.

  • Powierzchnia gminy - 16060 km 2.;
  • Ludność - 5,1 tyś. mieszkańców;
  • Lasy - 41,78 % pow. gminy;
  • Wody - głównie jeziora- 10,41 % pow. gminy;
  • Użytki rolne - 39,49 % pow. gminy;
  • Sieć wodociągowa - 85 % gosp. domowych i podmiotów gospodarczych;
  • Skanalizowanie - 70 % gosp. domowych i podmiotów gospodarczych;
  • Dochody budżetowe - 3287,53 zł na jednego mieszkańca w 2012 r.;
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11036945 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^